Onze Prioriteiten

Gods Vaderliefde bekend en zichtbaar maken:

 • door ons dagelijks leven en door onze activiteiten.

Onze identiteit als Zijn geliefde kinderen bekend maken en doorgeven wat het betekent om Zijn geliefde kinderen te zijn:

 • door mensen die God hebben leren kennen als een liefhebbende Vader en beseffen wat het betekent om een kind van God te zijn.

Het Koninkrijk van God en Zijn liefdevolle heerschappij zichtbaar maken:

 • door mensen uit verschillende denominaties, naties en culturen die verzoend en in eenheid als ambassadeurs van verzoening en van het leven actief zijn.
 • door mensen die meer van Gods leven in hun leven ervaren hebben.

Bronnen van het leven weer laten stromen

 • door mensen die een levende relatie met Jezus en Zijn Vader hebben.
 • door mensen die verzoening met hun levensverhaal, hun voorgeslacht, hun teleurstellingen en hun beperkingen ervaren.
 • waardoor mensen nieuwe hoop krijgen en leven ervaren zodat ze zelf uitgroeien tot ambassadeur van het leven in hun invloedsfeer.

Oases van het leven initiëren

 • waar mensen de aanwezigheid van God ervaren en vernieuwd in het leven met God, versterkt, bemoedigd en toegerust worden.
 • waar Gods prioriteit leeft: “Maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. “(Mat 6:33)
 • die een plek zijn van ontmoeting, waar ervaringen met God gedeeld worden en waar mensen kunnen horen wat God aan het doen is.
 • die een plek zijn waar mensen partners vinden met wie zij het Koninkrijk van God samen kunnen uitbreiden.

Bruggen bouwen

 • door te pleiten voor verzoening en eenheid in het lichaam van Christus.
 • die het volk van God in eenheid en liefde zichtbaar maken en zo zoekende mensen de mogelijkheid geven om Jezus te leren kennen en Hem lief te hebben.