Onze Doelen

Verzoening tot herstel van de relatie met God de Vader

Langs de weg van vergeving en verzoening zal de relatie met God hersteld worden en weer als nieuw ervaren worden.

Verzoening met onszelf, anderen, ons verleden en onze omstandigheden

Dit is de eerste stap naar zoon of dochter zijn, meer van het leven te ontvangen en vrij te komen van de lasten die we met ons meedragen.

Ontdekken wat het betekent om zoon of dochter van God te zijn

Jezus wandelde in een heerlijke vrijheid als Zoon van God. Dezelfde vrijheid is ook beschikbaar voor ons als we ontdekken hoe we in Jezus zonen of dochters van God zijn en daar naar handelen en wandelen.

„Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van dood en verval en dezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God.” (Rom 8:21)

Meer van Gods leven in het leven van mensen brengen

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven.” (1 Johannes 5:12)
Bij deze God is de bron van het leven te vinden.
” Want U bent de bron van al het leven” (Psalm 36:10)

Gods aanbod van verzoening bevat alles voor een vervuld leven: redding, bevrijding, genezing, het leven, relatie, bescherming en verzorging.

Het gaat erom als zonen en dochters van God, de heerlijkheid van Gods liefdevolle heerschappij zichtbaar en ervaarbaar te maken. Daarmee eren we God, Onze Vader.

“Jezus roept niet op tot een nieuwe religie, maar tot leven.” (Dietrich Bonhoeffer)V

Wegen naar een vervuld leven met elkaar ontdekken en uitleven

Verzoend als zonen en dochters van God te leven betekent voor ons:

 • Gods genade en vergeving beleven.
 • Gods onvoorwaardelijke liefde aannemen, eigen maken en uitdelen.
 • Het avondmaal samen vieren. We breken het brood, hebben deel aan het lichaam van Christus en zijn ook samen het Lichaam van Christus. We zijn door het bloed van Jezus met Christus en elkaar verbonden in een verbond van genade. Wij delen in het leven van Jezus.
 • Groeien in de ware identiteit als geliefde zoon of dochter.
 • Onze identiteit als zonen en dochters van God delen met anderen.
 • Meewerken aan een cultuur van waardering, bemoediging en dankbaarheid.Meer van Gods leven in het leven van mensen brengen

Verzoend als zonen en dochters van God te leven bewerkt:

 • Genezing van geest, ziel en lichaam.
 • Bevrijding van bitterheid, haat, afwijzing, niet vergeven kunnen, wetticisme, meedogenloosheid en alle blokkaden voor het leven.
 • Waardering voor je eigen leven krijgen en daardoor in staat zijn om gezonde grenzen te stellen.
 • Als zonen en dochters van God in een heerlijke vrijheid komen.
 • Jezelf opnieuw kunnen verbinden met andere mensen en in gemeenschap te kunnen leven .

Gemeenschap betekent voor ons het leven delen en leven doorgeven.

We versterken elkaar door onze eigen ervaringen met het leven te delen en elkaar te bemoedigen en te stimuleren in de uitdagingen van het leven. We leren na te denken over het leven, woorden van leven te spreken en beslissingen te nemen voor het leven.

Een leven in overvloed doorgeven

 • Wij helpen mee om bronnen van het leven weer te laten stromen en oases van het leven te initiëren.
 • Samen maken we Gods geheimen van een leven in overvloed bekend.
 • We willen mensen een levende hoop, perspectief en toekomst bieden en hen mogelijkheden van het leven te laten zien, zodat ze zelf ambassadeurs van het leven worden.