Ons antwoord op deze opdracht

Wij maken Gods aanbod van verzoening bekend en ondersteunen mensen om in hun identiteit van zonen en dochters van God te wandelen en zodoende een leven in overvloed te kunnen ervaren.
God is liefde en als Vader is Hij op zoek naar zijn kinderen. Door het verlossingswerk van Zijn zoon Jezus aan het kruis, is het voor iedereen mogelijk geworden om kinderen van God te worden.

Kind van God zijn en er ook naar leven en handelen kan totaal van elkaar verschillen. Hierdoor ervaren we het leven niet zoals God, onze Vader het voor ons bedoeld heeft. Jezus zegt in Joh. 10:10 wat voor soort leven voor ons bedoeld is: “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.”