LEVEN VERSPREIDEN WE DOOR

ons levensgetuigenis in onze dagelijkse invloedssfeer

ons leven samen als gemeenschap „Verzoend Leven”

Gasten zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze gemeenschapsbijeenkomsten. We vragen geïnteresseerden zich van tevoren aan te melden.

inleidende seminars

Onze identiteit als zonen en dochters van God

Meer leven in mijn leven - vervuld en niet alleen gevuld!

Dag seminars: 10.00 - 18.00 voor alle mensen die op zoek zijn naar meer leven

(voor kleinere en grotere groepen)

„Leven in overvloed ... Als muren van afwijzing vallen”

Seminar op vier zaterdagen van 10:00 -18:00 uur met een interval van drie weken. 

40 -100 deelnemers

Werkboek voor de deelnemers is beschikbaar in het Duits en Nederlands.

Elke zaterdag gaat het over een muur die wordt afgebroken

Muur 1

afwijzing tegen God

Muur 2

zelfafwijzijng

Muur 3

angst voor afwijzing 

Muur 4

afwijzing van anderen

verdiepende kleine groepen

Een handleiding voor de groepsleiders en een werkboek voor de deelnemers zijn gratis online beschikbaar!

Een levensontdekker zijn

meer van Gods leven ervaren in mijn leven

Een handboek voor leiders en een werkboek voor deelnemers is in voorbereiding
12 bijeenkomsten van ruim 2 uur

Ambassadeur van het Leven zijn

een nieuwe bestemming voor mijn leven

6-10 deelnemers + 2 leiders
8 bijeenkomsten van ruim 2 uur

Missionaire activiteiten in de Euregio

Vrouwenontbijt Bocholt

Groep Morgenstern voor missies in Bocholt

Oecumenische discipelschapsschool Münsterland

Missionaire activiteiten buiten Europa

Mutiara

Vrouwenwerk op Bali

Nyame Adom

Activiteiten in Ghana

Vaderhartavonden

Ondersteuning en advies bij het opstarten van oases van leven

LEVENSPIONIERS ZIJN - OASES VAN LEVEN STARTEN

Oase-Muensterland

Regionale Oases van Leven starten en met elkaar netwerken om meer van Gods leven in een regio te brengen (zie www.oase-muensterland.de)

Lokale Oasen des Lebens beginnen. (siehe www.raphael-praxis.de )

coachingsaanbod voor projecten, ideeën en levensdromen

Wij bieden hulp, zodat dromen kunnen worden gerealiseerd.
Neem hier contact op met Ralf Belau en Susanne Jaquet.

mee te werken aan lokale, regionale, nationale en internationale initiatieven voor eenheid en verzoening

activiteiten binnen het netwerk „Samen voor Europa” om Europa opnieuw een hart en een geestelijke richting te geven
(www.miteinander-wie-sonst.org).