LEVEN VERSPREIDEN WE DOOR

ons levensgetuigenis in onze dagelijkse invloedssfeer

ons leven samen als gemeenschap „Verzoend Leven”

Gasten zijn van harte welkom om deel te nemen aan onze gemeenschapsbijeenkomsten. We beginnen met een warme maaltijd, daarom vragen wij  om van tevoren even aan te melden.

inleidende seminars

„Onze identiteit als zonen en dochters van God”
„Meer leven in mijn leven – vervuld en niet alleen gevuld!”

Dag seminars: 10.00 – 18.00 voor alle mensen die op zoek zijn naar meer leven (voor kleinere en grotere groepen)

„Onze identiteit als zonen en dochters van God”
„Meer leven in mijn leven – vervuld en niet alleen gevuld!”

Dag seminars: 10.00 – 18.00 voor alle mensen die op zoek zijn naar meer leven (voor kleinere en grotere groepen)

„Leven in overvloed … Als muren van afwijzing vallen”

Seminar op vier zaterdagen van 10:00 -18:00 uur met een interval van drie weken. 40 -100 deelnemers

Werkboek voor de deelnemers is beschikbaar in het Duits en Nederlands
Elke zaterdag gaat het over een muur die wordt afgebroken

„Leven in overvloed … Als muren van afwijzing vallen”

Seminar op vier zaterdagen van 10:00 -18:00 uur met een interval van drie weken. 40 -100 deelnemers

Werkboek voor de deelnemers is beschikbaar in het Duits en Nederlands
Elke zaterdag gaat het over een muur die wordt afgebroken

Muur 1

afwijzing van God

Muur 2

afwijzing van jezelf

Muur 3

angst voor afwijzing

Muur 4

afwijzing van anderen

verdiepende kleine groepen

Een levensontdekker zijn

meer van Gods leven ervaren in mijn leven

Een handboek voor leiders en een werkboek voor deelnemers is in voorbereiding
12 bijeenkomsten van ruim 2 uur

Ambassadeur van het Leven zijn

een nieuwe bestemming voor mijn leven

6-10 deelnemers + 2 leiders
8 bijeenkomsten van ruim 2 uur

Vaderhart - avonden

Ondersteuning en advies bij het opstarten van oases van leven

LEVENSPIONIERS ZIJN - OASES VAN LEVEN STARTEN

Oase-Muensterland

coaching aanbod voor projecten, ideeën en dromen van het leven

Wij bieden hulp, zodat dromen kunnen worden gerealiseerd.
Neem hier contact op met Ralf Belau en Susanne Jaquet.

Wij bieden hulp, zodat dromen kunnen worden gerealiseerd. Neem hier contact op met Ralf Belau en Susanne Jaquet.

meewerken aan lokale, regionale, nationale en internationale initiatieven voor eenheid en verzoening

activiteiten binnen het netwerk „Samen voor Europa” om Europa opnieuw een hart en een geestelijke richting te geven
(www.miteinander-wie-sonst.org).

activiteiten binnen het netwerk „Samen voor Europa” om Europa opnieuw een hart en een geestelijke richting te geven
(www.miteinander-wie-sonst.org).