Onze geschiedenis (in Aalten/Bocholt)

1995: Uit de ervaringen door een interkerkelijk initiatief ‘Versöhnungswege’ naar aanleiding van de 50e jaarlijkse gedenkdag van het einde van de oorlog ontstond:

2000: Een binationale Duits-Nederlandse gemeente,
de Euregio Christen Gemeente Aalten-Bocholt.

2002: De ervaringen die we hebben opgedaan in deze gemeente, vormden de basis voor diverse seminars en scholen. Deze waren niet confessioneel gebonden.

2004: Vanuit dit verzoeningswerk is het niet-confessioneel gebonden ‘Netwerk van Ambassadeurs van verzoening’ ontstaan.

2006: Start van de netwerkbijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen om elkaar te bemoedigen,  te ondersteunen en het voortzetten van de gezamenlijke roeping.

2012: start van seminars gericht op: “Leven vanuit Gods acceptatie in plaats van leven achter muren van afwijzing “.

2012: Wekelijks wordt de ‘Gedachte van de week’, een impuls over de opdracht van verzoening, per mail verstuurd.

2014: Oprichting van de gemeenschap “VERZOEND LEVEN” en tegelijk een uitbreiding van onze bediening om zowel ambassadeurs van verzoening als van het leven te zijn.

2014: Overeenkomstig hiermee hebben we de naam van onze bediening veranderd in “Verzoend leven”.

2015: Het begin van levensontdekkers kleine groepen met als doel “Een levensontdekker zijn – meer van Gods leven in mijn leven ervaren!”

2016: Start van oase Münsterland (met christenen uit andere gemeenschappen en bewegingen samen) met als doel een interkerkelijke geestelijke opwekking in het Münsterland.

2017: Begin van een nieuwe gemeenschap VERZOEND LEVEN Veenkoloniën in het gebied van de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen.