Gedachte van de Week

Verzoend Leven publiceert wekelijks een inspirerende gedachte.

"Dank en prijs God voor alles, wat op je pad komt. Want het is zeker, dat elke tegenspoed, die jou overkomt - wanneer je God daarvoor looft en dankt - in zegen getransformeerd wordt." (William Law)