Coördinatoren Team

De gemeenschap “Verzoend leven” is een verband van regionale gemeenschappen, met als starter gemeenschap, die in Aalten/Bocholt.

Elke gemeenschap heeft een coördinatoren team die de eigen activiteiten coördineert en ook de contacten onderhoudt met het centrale coördinatoren team.

Momenteel bestaat het centrale coördinatoren team uit een binationaal team van Duitsers en Nederlanders.

Ralf-Norbert en Brigitte Belau, Bocholt
Birgit Buß, Bocholt
Tim Jaquet, Aalten
Arie en Claire Kluit, Aalten